Ana içeriğe atla

Hakkımızda

""-

TED Üniversitesi, öğrenme üreten kurum olma hedefini öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kişisel açıdan gelişmeleri konusunda da sürdürebilmek arzusundadır. Bu amaçla onları sosyal, kültürel, sportif, düşünsel açıdan zenginleştirecek kişisel gelişim programlar ile ekip halinde hareket edebilme becerisi kazandıracak programlar yürütür. Öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarının hedeflendiği üniversitemizde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, yaşadıkları çevreye ve topluma duyarlı bireyler olmaları ve yaşam becerileri kazanmaları için gerekli ortamı yaratır. Kampüs ortamına değer veren ve değer katan, kurumsal kimliği benimsemiş, aidiyet duygusu kuvvetli öğrenciler yetiştirmek gayesiyle hareket eder.

Bu kapsamda Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü;

  • TED Üniversitesinin misyonu ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak imkanlar oluşturmak,
  • Öğrencilerimizin üniversite yaşantısındaki gereksinim ve beklentilerini sistematik bir şekilde belirlemek,
  • Öğrencilerimizin gereksinim ve beklentilerini üniversitemizin yönetim organlarına aktarmak, 
  • Akademik ve idari birimlerle işbirliği halinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyetler düzenler.