Hizmetler

 

Öğrenci Dekanlığı,

  • Öğrencilerin kişisel, sosyal, mesleki gelişmelerini desteklemek,
  • Kendilerini tanımaları ve gerçekçi biçimde değerlendirmelerini sağlamak,
  • Küreselleşen ve devamlı değişen bir toplumda öğrencileri liderliğe hazırlamak,
  • Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak,
  • Öğrencilerin gönüllü faaliyetlere katılımını desteklemek,
  • Bilinçli, girişimci ve dinamik bir neslin yetişmesine yardımcı olmak;
  • Gençlerin karar süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek,
  • Kültürlerarası etkileşimi desteklemek,
  • Gençlerde sosyal sorumluluk duygusunu artırmak,
  • İletişim becerileriyle donanmalarını sağlamak hususunda çalışmalar yürütür.