İletişim

Öğrenci Dekanı
Pınar Baloş

TED Universitesi
Öğrenci Dekanlığı 
Ziya Gökalp Caddesi No.48
06420, Kolej Çankaya
Ankara Türkiye

Tel: (312) 585 0132
E-posta: pinar.balos@tedu.edu.tr