Hakkımızda

TED Üniversitesi, öğrenme üreten kurum olma hedefini öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kişisel açıdan gelişmeleri konusunda da sürdürebilmek arzusundadır. Bu amaçla onları sosyal, kültürel, sportif, düşünsel açıdan zenginleştirecek kişisel gelişim programlar ile ekip halinde hareket edebilme becerisi kazandıracak programlar yürütür. Öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarının hedeflendiği üniversitemizde Öğrenci Dekanlığı öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, yaşadıkları çevreye ve topluma duyarlı bireyler olmaları ve yaşam becerileri kazanmaları için gerekli ortamı yaratır. Kampüs ortamına değer veren ve değer katan, kurumsal kimliği benimsemiş, aidiyet duygusu kuvvetli öğrenciler yetiştirmek  gayesiyle hareket eder .

Öğrencilerin sorunlarını kolaylıkla iletebilecekleri bir ortam sağlar. Sorunların çözümünde ögrenci ile birimler arasında arabuluculuk üstlenir, çözüm önerileri sunar.

Rektörlüğe doğrudan bağlı görev yapan Öğrenci Dekanı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu'nda davetli olarak yer alır ve öğrencilerimizin tüm sorunları ile dilek, istek ve önerilerini üniversite yönetimine doğrudan iletir, öğrenciye sağlanacak imkanları takip eder, öğrenci haklarını savunur. Öğrenci Konseyi ile Öğrenci Topluluklarını destekler, yol gösterir, çalışmalarını düzenler.

2014-2015 döneminde TED Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Öğrenci Toplulukları sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.