TEDU400 Öğrenci Gelişim Seminerleri Başlıyor

Öğrenci Gelişim Semineri açılımı ile düzenlediğimiz ve öğrencilerimizin mezun olana kadar belirlenen sayıda tamamlamaları gereken TEDU 400 kodlu seminer serisi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Öktem Vardar’ın TEDU 400 Derslerine Giriş/Üniversite Yaşamı adlı semineriyle başlıyor.

Seminer, 

7 Ekim 2015 günü Saat: 15:30’da 

Fatma-Semih Akbil Kültür Merkezi Ahmet Ersan Konferans Salonunda yapılacaktır.

TEDU400 dizilerinin amaçlarının, beklenilen faydalarının anlatılacağı seminer fakültelerde okuyan tüm öğrencilerimize açıktır.